DARRERES NOTÍCIES

FISCAL
La reforma fiscal en 12 passos
Llegir

FINANCERES / COMPTABLES
La retenció per IRPF dels professionals passarà del 15% al 21%
Llegir

Tot el que s'ha de saber sobre la pujada de l'IVA
Llegir

ASSEGURANCES

Gestionem en aquesta àrea la contractació de la pòlissa més adequada a les seves característiques personals i patrimonials.


ASSEGURANCES PERSONALS: Permenten, als beneficiaris que els contracten, mantenir el nivell de vida sol.licitat.

ASSEGURANCES D'ACCIDENTS: Es garanteix l'estabilitat econòmica familiar mitjançant la corresponent indemnització, que vindrà determinada per la prima que s'està disposat a desemborsar.

ASSEGURANCES DE VIDA: Inclou els productes de "vida risc" i "vida estalvi". Els primers només donen dret al capital acumulat en cas de mort, els següents quan es produeix la jubilació.

ASSEGURANCES PATRIMONIALS: Recuperar les pèrdues econòmiques produïdes en cas de robatori, incendi, inundació, accident, ... Formen part d'aquest apartat: Assegurances de la llar, vehicles, comerços, responsabilitat civil, etc. El punt més important a l'hora de formalitzar la pòlissa d'aquest tipus és el fixar el valor dels béns assegurats, ja que el que es contracta en definitiva és una indemnització que, en cas de sinistre, ha de permetre recuperar el bé assegurat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


CALENDARI FISCAL


Inici
| Empresa | Serveis | Actualitat | Ubicació | Contacte

Copyright © Caldes Gestió Empresarial. Dissenyat per impress.cat