DARRERES NOTÍCIES

FISCAL
La reforma fiscal en 12 passos
Llegir

FINANCERES / COMPTABLES
La retenció per IRPF dels professionals passarà del 15% al 21%
Llegir

Tot el que s'ha de saber sobre la pujada de l'IVA
Llegir

COMPTABLEcomptable

1 Confeccionem la comptabilitat diària i els llibres oficials: llibre diari, balanç de situació, llibre de pèrdues i guanys, llibre de factures emeses, llibre de factures rebudes, llibre d'ingressos i despeses, llibre de béns d'inversió.

1 Col.laborem amb les empreses per a l'adequació de les comptabilitats endarrerides.

1 Presentem els balanços i comptes d'Explotació periòdicament i amb l'assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa.

1 L'assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions.
Comfeccionem comptabilitats analítiques i pressupostàries de costos de l'empresa.

1 Assessoramem sobre possibles opcions de finançament a curt termini i llarg termini.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


CALENDARI FISCAL


Inici
| Empresa | Serveis | Actualitat | Ubicació | Contacte

Copyright © Caldes Gestió Empresarial. Dissenyat per impress.cat