DARRERES NOTÍCIES

FISCAL
La reforma fiscal en 12 passos
Llegir

FINANCERES / COMPTABLES
La retenció per IRPF dels professionals passarà del 15% al 21%
Llegir

Tot el que s'ha de saber sobre la pujada de l'IVA
Llegir

FISCAL / TRIBUTARIConfecció de Declaracions mensuals o trimestrals de l'impost sobre el valor afegit i, així com els Resums anuals de l'IVA i d'Adquisicions i lliuraments Intracomunitàries.

Confecció de Declaracions per operacions amb tercers.

Presentació davant la Hisenda Pública de tots aquells documents que per part de l'empresa hagi de tramitar al llarg de l'exercici.

 Elaboració dels certificats de retencions de Professionals, Certificacions per a partícips d'entitats en règim d'atribució de Rendes.

Confecció i presentació davant els organismes competents dels escrits que impliquin qualsevol tipus de modificació fiscal de l'empresa

Planificació anual de la cobertura fiscal de l'empresa. Consultes relacionades amb l'àrea fiscal de l'empresa.

Representació de l'Empresa davant la Inspecció Hisenda, en inspeccions de mer tràmit.

Recursos i Reclamacions Econòmic-administratives contra actes de l'administració tributària.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CALENDARI FISCAL


Inici
| Empresa | Serveis | Actualitat | Ubicació | Contacte

Copyright © Caldes Gestió Empresarial. Dissenyat per impress.cat