DARRERES NOTÍCIES

FISCAL
La reforma fiscal en 12 passos
Llegir

FINANCERES / COMPTABLES
La retenció per IRPF dels professionals passarà del 15% al 21%
Llegir

Tot el que s'ha de saber sobre la pujada de l'IVA
Llegir

LABORALConfecció de nòmines i butlletins de la Seguretat Social (presentació dels TC2 i TC1 a través del Sistema Xarxa de la Seg Social)

Documents d'alta i baixa dels treballadors, contractes, cartes d'avís de finalització de contracte, propostes de liquidació, liquidacions, certificats de empresa ...

 Confecció de la Declaracions i Liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.Control i avís de la vigència dels contractes en vigor de cada moment.

Acomiadaments, Expedients de regulació d'ocupació.

Assessorament dels tipus de contractes més convenients per a cada cas concret.

Presentació de tota la documentació que es confecciona a les oficines públiques pertinents: Hisenda, INEM, Seguretat Social ...

Assessorament respecte a qualsevol incidència que hi pugui haver amb els empleats, així com amb els organismes públics amb els que habitualment es treballa: INEM, SEGURETAT SOCIAL, MINISTERI DE TREBALL, HISENDA ...

Tramitació de prestacions d'atur, jubilació, prestacions de viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CALENDARI FISCAL


Inici
| Empresa | Serveis | Actualitat | Ubicació | Contacte

Copyright © Caldes Gestió Empresarial. Dissenyat per impress.cat