DARRERES NOTÍCIES

FISCAL
La reforma fiscal en 12 passos
Llegir

FINANCERES / COMPTABLES
La retenció per IRPF dels professionals passarà del 15% al 21%
Llegir

Tot el que s'ha de saber sobre la pujada de l'IVA
Llegir

MERCANTILEstudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades, civils, etc.

Modificacions d'estatuts: trasllat del domicili social, modificacions en els òrgans socials, creació de l'objecte social, ampliacions de capital, etc.

Fusions i Dissolucions de societats mercantils.

Legalització de Llibres de comptabilitat (Diaris, balanços i registres)

Dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de gestió.

Seguiment de la caducitat dels càrrecs i preparació de nomenaments.

Confecció de les actes Ordinàries de totes les Juntes que s'hagin de fer o es celebren durant l'exercici social, per la qual òrgans que representin a la Societat.

Elaborar l'ordre del dia de la Junta General Ordinària anual d'accionistes.

Confeccionar la Memòria i l'informe de gestió i Comptes anuals que per imperatiu legal l'Empresa està obligada a realitzar en cada exercici social.

Aconsellar a la societat i elaborar els documents necessaris respecte de qualsevol modificació legal que sorgeixi en el transcurs de la vida d'aquesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CALENDARI FISCAL


Inici
| Empresa | Serveis | Actualitat | Ubicació | Contacte

Copyright © Caldes Gestió Empresarial. Dissenyat per impress.cat